Bygg service adolfsberg

Kontakta oss

Kontakt

Telefon: 0736303238

Mail: info@byggserviceadolfsberg.se

Adress: Kurirgatan 51
254 52 Helsingborg

Vanliga frågor och svar

Vi åtar oss byggprojekt i Helsingborg med omnejd

Vi tar uppdrag från både privatpersoner och företag

Vi har olika typer av utbildningar och certifikat som behövs till de mesta uppdrag. Ett exempel är;

Heta Arbeten
Som en följd av brandrisken vid heta arbeten är det ett krav från försäkringsbolagen i Sverige att den som ska hantera verktyg som skapar brandrisk eller vara brandvakt behöver kunskap och måste vara behörig. Mot den bakgrunden skapade försäkringsbolagen år 1990 gemensamma regler över hur brandrisker ska hanteras. Med det i tankarna skulle antalet bränder som uppstod vid arbeten med verktyg som skapar gnistor eller värme minska. Personer med denna utbildning lär sig hur de ska agera i motsats till inte göra om en brand orsakad av heta arbeten uppstår vidare utsätter platsen samt byggarbetarna för säkerhetsrisk.

BAS-U och BAS-P står för byggarbetsmiljösamordnare. Beroende på vilken utbildning man har kan man ansvara för två olika arbetsmiljöuppdrag på en byggarbetsplats. BAS-P innebär ansvar för planeringsfasen och BAS-U ansvarar för utförandefasen.

En person som har en BAS-P utbildning kan ansvara för arbetsmiljön under planeringsfasen under ett byggprojekt. Tillexempel måste arbetsmiljöplanen vara klar innan byggprojektet kan starta. Personen ser till att arkitekt, byggarbetare samt byggherre nås av informationen kring arbetsmiljön.Ytterligare gör BAS-P att personen kan ansvara för att alla parter är informerade om upplägg och förändringar kring arbetsmiljön, arbetarnas säkerhet samt andra eventuella säkerhetsrisker.

BAS-U utbildningen gör att en person kan ansvara för arbetsmiljön under utförandefasen. I relation till BAS-P tar BAS-U vid där planeringsfasen avslutas och ansvarar vidare för att arbetsplatsen förblir säker för alla personer som vistas på arbetsplatsen. En handlingsplan för hur en säkerhetsrisk ska åtgärdas kommer att läggas under omständigheterna av att en risk uppstår.

Vi har ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar. Detta innebär om något blir skadat under vårt arbete står du inte utan hjälp.

Det innebär att vi garanterar ett bra och väl utfört arbete. Vi ser till att jobbet blir utfört i tid och med bra kvalité. Om du som kund inte skulle bli nöjd rättar vi till felet.

För vissa tjänster kan du ansöka om ROT-avdrag. Detta innebär att du kan få avdrag på 30% av arbetet direkt på fakturan. För att ha rätt till detta avdrag behöver du ha ägt fastigheten i minst 5 år och betalat in motsvarande belopp i skatt. Du kan dra av upp till 50 000 kr per år.